telegram

لیست قیمت میلگرد15 مرداد 1399

قیمت میلگرد 15 مرداد 1399 ساعت 12

قیمت (ریال)

محل تحویل کارخانه

طول (m) آنالیز نمره وضعیت
0 اشتهارد – کرج 12 متر A2 10 1
102000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 12 2
100000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 14 3
100000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 16 4
100000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 18 5
100000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 20 6
0 اشتهارد – کرج 12 متر A3 22 7
0 اشتهارد – کرج 12 متر A3 25 8
100000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 28

9

 

لیست قیمت میلگرد14 مرداد 1399

قیمت میلگرد 14 مرداد 1399 ساعت 12

قیمت (ریال)

محل تحویل کارخانه

طول (m) آنالیز نمره وضعیت
0 اشتهارد – کرج 12 متر A2 10 1
0 اشتهارد – کرج 12 متر A3 12 2
102000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 14 3
102000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 16 4
102000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 18 5
102000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 20 6
0 اشتهارد – کرج 12 متر A3 22 7
0 اشتهارد – کرج 12 متر A3 25 8
102000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 28

9

 

لیست قیمت میلگرد13 مرداد 1399

قیمت میلگرد 13 مرداد 1399 ساعت 12

قیمت (ریال)

محل تحویل کارخانه

طول (m) آنالیز نمره وضعیت
0 اشتهارد – کرج 12 متر A2 10 1
0 اشتهارد – کرج 12 متر A3 12 2
0 اشتهارد – کرج 12 متر A3 14 3
102000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 16 4
102000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 18 5
102000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 20 6
0 اشتهارد – کرج 12 متر A3 22 7
0 اشتهارد – کرج 12 متر A3 25 8
102000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 28

9

تولید فولاد خام از مرز ۳۰ میلیون تن عبور کرد

تولید فولاد خام از مرز ۳۰ میلیون تن عبور کرد

رئیس هیئت عامل ایمیدرو از رکورد تولید فولاد برای نخستین بار در سال 99 خبرداد و گفت: تولید فولاد از ۳۰ میلیون تن عبور می‌کند.

به گزارش بورس امروز، خداداد غریب پور با بیان اینکه صنعت فولاد ۲۰۰ هزار شغل مستقیم در کشور ایجاد کرده است، گفت: امسال برای نخستین بار، تولید فولاد از ۳۰ میلیون تن عبور می‌کند.

وی با اشاره به آثار افتتاح طرح‌های فولاد، افزود: ایجاد هر شغل در زنجیره فولاد از ابتدای بخش معدن تا انتهای زنجیره، سبب شکل‌گیری ۱۷ شغل غیرمستقیم و پایدار می‌شود.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به برنامه چشم‌انداز توسعه فولاد گفت: روند کنونی نشان می‌دهد خوشبختانه کشور پیش از افق ۱۴۰۴ به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد دست می‌یابد.

غریب پور تصریح کرد: امسال با افزایش ۵ میلیون تن به ظرفیت تولید، ظرفیت نهایی تولید فولاد خام به ۴۲ میلیون تن می‌رسد.

وی پیش‌بینی کرد: تا پایان سال، ۳۱ میلیون تن فولاد خام در کشور تولید شود.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو درباره ظرفیت صادراتی فولاد کشور گفت: کشورمان در حال حاضر از ظرفیت صادراتی بیش از ۴ میلیارد دلاری در صادرات برخوردار است.

لیست قیمت میلگرد 12 مرداد 1399

قیمت میلگرد 12 مرداد 1399 ساعت 12

قیمت (ریال)

محل تحویل کارخانه

طول (m) آنالیز نمره وضعیت
0 اشتهارد – کرج 12 متر A2 10 1
0 اشتهارد – کرج 12 متر A3 12 2
0 اشتهارد – کرج 12 متر A3 14 3
102000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 16 4
102000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 18 5
102000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 20 6
0 اشتهارد – کرج 12 متر A3 22 7
0 اشتهارد – کرج 12 متر A3 25 8
102000 اشتهارد – کرج 12 متر A3 28

9